Bekalken

Gewasopbrengst verhogen

Om de zuurtegraad(pH) van jouw landbouwgrond te optimaliseren gaan we gebruik maken van vloeibare kalk. Door deze bewerking uit te voeren ga je al snel een aanzienlijk verschil merken in de opbrengst van het gewas. Vloeibare kalk zorgt voor een algemene verbetering van de bodemstructuur. Hierdoor krijg je een sterkere plant die bovendien beter bestand is tegen de droogte waarmee we de laatste jaren te maken kregen. 

Aan de hand van een bodemanalyse wordt bepaalt welke hoeveelheid vloeibare kalk wij moeten toedienen. Zo wordt overbekalking voorkomen en benaderen we het maximale rendement. 

Wij hebben ervoor gekozen om te werken met Calhix Flow. Dit is een snelwerkende en vloeibare kalkmeststof zonder fosfaat en stikstof, dat op natuurlijke wijzen wordt gewonnen in een Belgische kalkgroeve. 

Eigenschappen van Calhix

Snellere werking 

Een ultra fijne krijtsuspensie zorgt voor een direct en maxiamaal pH effect. Dit zorgt voor een maximale beschikbaarheid in de bouwvoor en bij de plant. Calhix is toepasbaar gedurende het gehele jaar tot vlak voor de inzaai. 

Betere verdeling 

De vloeibare kalk voorkomt verstuiving, strooibanen of kluiten. Een superieure verdeling met 10.000 deeltjes per gram (vs. 35 deeltjes per gram bij standaard kalk) zorgt voor een volledige vermenging met de bouwvoor bij het inwerken. 

Hoger rendement

Micro partikels van 5 micron geven de hoogste reactiviteit. Dit product is vrij van fosfaat en stikstof en telt dus niet op bij de bemestingsnorm. Ook wordt een optimale NPK omzetteing van drijf-/kunstmest gestimuleerd. 

Gezondere bouwvoor en grasland 

Calhix is een stimulans voor het bodemleven en de koolstof cyclus. Een verbeterede bodemstructuur en gezonder wortelstelsel bevordert de groei. Het wordt een onmisbare schakel in het behoud van de bodemvruchtbaarheid. 

Meer informatie

Uiteraard bestaat over deze materie nog veel meer informatie.

Wil je hier graag nog wat meer over weten? Neem snel contact op met ons zodat wij jou kunnen overtuigen. 

 

 

 

Ga met ons van start voor jouw landbouwwerken

Eénmalige service of regelmatig landbouwwerk. Tj Van Loco is flexibel in werkuren

Contacteer ons