Grondbewerking - zaaien & planten

Bodembeheer wordt steeds belangrijker

Door de schaalvergroting en de steeds oplopende brandstofprijzen is het belangrijk om machines te kiezen met hoge capaciteit en laag brandstofverbruik.  Deze factoren worden bij spitmachines gecombineerd. De grond wordt zo op een mooie en egale manier bewerkt. Spitten is een aparte tak binnen de hoofdgrondbewerkingsmethoden. Bij spitten wordt de grond intensief bewerkt zonder dat de structuur verloren gaat. De grond wordt door middel van de spitas omgegraven met daarbij een grote mengende werking. In tegenstelling tot ploegen waarbij de bouwvoor volledig wordt omgekeerd,  gaan we bij spitten de organische stof doorheen de biologisch meest actieve, zuurstofrijke bouwvoor mengen. Zo kunnen er in 1 werkgang eenvoudig stoppels, restmateriaal, stalmest, compost, groenbemester en zelfs maïsstro goed ingewerkt worden waarbij de organische stof direct als voedsel ter beschikking voor de micro-organismen. Door de unieke insteek van de spades ontstaat er geen ploegzool. Hierdoor ontstaat er een betere waterhuishouding en worden de meststoffen en mineralen beter benut. De trekker rijdt op de bouwvoor en niet in de voor. De spitmachine heft alle ontstane verdichtingen op en zorgt voor het ideale zaaibed zonder versmering.

Tijdsbesparing door combineren

Door werkgangen te combineren ontstaan nog grotere voordelen. Zo stijgt de productiviteit per uur van een trekker met chauffeur en bespaart u als klant door meerdere bewerkingen te combineren in één werkgang. Daarnaast is er wederom geen structuurbederf omdat men direct in het zaaibed kan zaaien. Wij hebben gekozen voor een spitmachine waarbij er de mogelijkheid is voor op- en aanbouw van andere machines. Zo zullen wij de volgende bewerkingen in één werkgang kunnen aanbieden:

1. De grond los woelen tot op een diepte van 45cm om grondwater makkelijker beschikbaar te maken voor de teelt in droge zomers voor de capilaire werking, tevens ook om voor een goede afwatering te zorgen bij een vochtig najaar.

2. De gewoelde bodem spitten tot een diepte van 25cm met een spitmachine van 3 meter werkbreedte zonder dat de grond opnieuw aangedrukt word door een wielspoor van de tractor en om alle voedingsstoffen homogeen in de bouwlaag te verdelen.

3. Het toedienen van voor-opkomst herbiciden onder een afgesloten kap waardoor er geen drift of verlies van spuitmiddel kan optreden.

4. Het zaaiklaar leggen van de vers gespitte bouwlaag met een harkrol die een perfect zaaibed maakt en die tevens de voor-opkomst herbiciden inwerkt in het zaaibed

5. Het toedienen van vloeibare kunstmest op de perfecte diepte waar het gewas het nodig heeft.

6. Het zaaien van gewassen waaronder Mais, grassen en granen. 

7. Waar nodig kunnen we als laatste ook nog granulaten toedienen.

Traditioneel maïs zaaien 

Naast deze spitzaai combinatie zullen wij met onze gekende 8-rijïge maïszaaiers nog steeds klaar staan. Onze capaciteit zal zo alleen maar verhogen. Ook hier zijn wij van mening dat wij door bewerkingen te combineren een betere service kunnen bieden aan onze klanten. Zo hebben wij enkele van onze huidige machines uitgerust met spuitdoppen om ook hier in voor-opkomst herbiciden te kunnen toedienen.

Streven naar perfectie

Al onze zaaicombinaties zijn uitgerust met GPS-gestuurde sectiecontrole. Doormiddel van deze sectiesturing kan perfect gezaaid worden zodat het volledige perceel benut word, maar ook om er voor te zorgen dat er geen onnodige overlap is waardoor de efficiëntie en het rendement van dure zaaizaden zo hoog mogelijk is. 

Ga van start met de landbouwwerken

Eénmalige service of regelmatig landbouwwerk. TJ van Loco is flexibel in werkuren.

Contacteer ons